a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 乳源瑶族自治县新闻网_q317275738_新闻天下——读取天下新闻

乳源瑶族自治县新闻网

睢宁县哪里有好玩的

1月6日,江西省星子县渔民在鄱阳湖古河道落星墩附近发现一根粗壮黑木,星子县林业局工作人员随即调来挖机,挖出一棵长达7.2米,直径达62厘米,重达6吨左右的黑木。经初步鉴定,该黑木为乌木。

乌木又称阴沉木,是地壳沉降后,埋沉于古河床下的树木在特定的自然条件下,经过数千年甚至上万年的炭化过程而形成。被国外人士称为“东方神木”,由于其特殊性,极其珍贵,价值巨大。

重达6吨左右的黑木

原标题:江西鄱阳湖挖出巨型乌木 重达6吨

1月6日,江西省星子县渔民在鄱阳湖古河道落星墩附近发现一根粗壮黑木,星子县林业局工作人员随即调来挖机,挖出一棵长达7.2米,直径达62厘米,重达6吨左右的黑木。经初步鉴定,该黑木为乌木。  

乌木又称阴沉木,是地壳沉降后,埋沉于古河床下的树木在特定的自然条件下,经过数千年甚至上万年的炭化过程而形成。被国外人士称为“东方神木”,由于其特殊性,极其珍贵,价值巨大。 

睢宁县哪里有好玩的

最新文章
推荐内容